joszoli otthon logo small

 

 

joszoli otthon logo32

Jószolgálati Otthon Közalapítvány Napközi, Ápoló és Átmeneti Otthona, Támogató Szolgálata

Adószám: 18494125-2-07

Bankszámlaszám: 11736037-20572868


Napközi Otthon és Támogató szolgálat, központi ügyintézés:
Dunaújváros, Liget köz 6.
Tel: +36 25 510 250
Fax: +36 25 510 251
Email:
joszolgalati.
otthonkozalapitvany@chello.hu


Ápoló és Átmeneti Otthon:
Dunaújváros, Bercsényi u. 5/a.
Tel: +36 25 510 260
Fax: +36 25 436 550
Email:
joszolgalati.
otthonkozalapitvany@upcmail.hu

Megközelíthetőség

.

Átmeneti

Jószolgálati Otthon Közalapítvány Gondozó- és Átmeneti Otthona

Intézményünk filozófiája

„Ne lázadjunk a fogyatékosságaink ellen. Az önsajnálkozás semmire sem vezet. Rendelkezünk azzal a kalandos merészséggel, hogy önmagunkat a lehetőségek halmazaként fogadjuk el, és hogy hozzálássunk az élet legizgalmasabb játékához: a legtöbbet kihozni magunkból, mindabból ami bennünk a legjobb.” H. E. Fosdick

Elérhetőségünk

Cím: H-2400 Dunaújváros
Bercsényi u. 5/a.
Tel: +36 25 510 260 központ
Fax: +36 25 436 550
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az ápoló és átmeneti otthon célja, feladata

 

Intézményünk az önellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékos személyeknek biztosít ápolást, gondozást tartós illetve átmeneti elhelyezést Tekintettel arra, hogy az ápoló és átmeneti otthon egy épületben, szerves egészben működik, a szakmai feladatok és az ellátások tekintetében egységesen kezeljük. A tárgyi és személyi feltételeket ellátásonként külön biztosítjuk, de az átmeneti otthon ellátottjai is igénybe vehetik az ápolóotthon szolgáltatásait (szakorvosi ellátás, dietetikus, stb).
Célunk, hogy jól felszerelt, otthonos környezetben személyre szabott ápolással, gondozással segítséget nyújtsunk gondozottaink egészségi és mentális állapotának megőrzésére, szinten tartására fejlesztésére, támogassuk önálló életvitelükben.

Ellátottak köre

 

Dunaújváros ellátási területén elő felnőtt értelmi és halmozottan fogyatékos személyek.

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

A szakmai feladatok munkakörelemzéssel kerültek kialakításra. A gyógypedagógus az értelmi képességek felmérését végzi először. A gondozott egészségügyi állapotának feltérképezése következik ez után, majd ezeknek eredményeként készül a személyre szabott gondozási terv, ápolási terv, egyéni fejlesztési terv és az egyéni rehabilitációs program. A fejlesztő, szinten tartó munkát végző gyógypedagógust segíti a szabadidő szervező pedagógus, a rehabilitációs munkavezető és a mentálhigiénés szakember. A szociális munkás egyéni és csoportos foglalkozásokat szervez az aktuális probléma megoldások segítésére a gondozottak körében. Fokozott figyelmet fordít a hozzátartozókkal való kapcsolattartásra. A szinten tartó fejlesztés mellé mozgásterápiát, rehabilitációs munkalehetőséget biztosítunk. Az ápolási gondozási feladatokat a gondozottak önállóságának maximális figyelembe vételével végezzük. Az önálló életre nevelés minden napirendjükben elsődleges szempont.
Az ellátottak élelmezését az intézményre megállapított napi élelmezési nyersanyagnorma alapján biztosítjuk. Négyszeri étkezést nyújtunk: reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora. Igény szerint lehetőség van a diabetikus, kalória szegény és vegetáriánus élelmezésre is.
Intézményünk belgyógyász és neurológus orvosa heti rendszerességgel. A mindenkori jogszabályi előírás tartamában biztosítja az állandó orvosi ellenőrzést, ellátást. A gondozók három műszakban végzik az ápoló-gondozó munkát. Az étkezés keretében naponta meleg ebédet, hetente háromszor meleg vacsorát, naponta helyben készített reggelit uzsonnát és heti négy alkalommal vacsorát biztosítunk. A szükséges és igényelt diétát biztosítjuk.

Az ellátás igénybevételének módját

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik a jogszabályban előírt formában. Az igények beérkezésének sorrendjében az Igazgató dönt az elhelyezésről, a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény mérlegeléséről, a kuratórium elnöke köti meg az ellátási szerződést. Az ellátások időtartama: tartós elhelyezés határozatlan vagy határozott időre, átmeneti otthon határozott, de maximum egy év, melyet az igazgató saját hatáskörében egy évvel meghosszabbíthat.

 

Térítési díj

 

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjak megállapítása a jogszabályokban előírtak szerint történik.
Az intézményi térítési díjat a kuratórium állapítja meg. Mértéke az egy ellátottra jutó önköltség és normatív támogatás különbsége. Amennyiben az ellátott jövedelme alapján nem képes megfizetni az intézményi térítési díjat, részére személyi térítési díj kerül megállapításra. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 80%-át tartós, 60%-át átmeneti ellátás esetében. A személyi térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy az ellátott részére a jogszabályban előírt költőpénz megmaradjon.
A térítési díjat a törvényben meghatározottak szerint az ellátást igénybevevő, a törvényes képviselő, a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy köteles megfizetni.

A gondozottak költőpénzének minimum összege a mindenkori nyugdíjminimum 20%-a. Amennyiben a gondozott nem rendelkezik ekkora összeggel, a közalapítvány biztosítja számára.

A térítési díjakról, költőpénzről a Letéti számla kezelő gondoskodik a jogszabályban előírt tartalommal.

Ellátásainkról, szabályainkról részletesen a Házirendben és a közalapítvány Integrált szakmai programjában olvashatnak.

Ápoló

Jószolgálati Otthon Közalapítvány Ápoló Otthona

 

A huszonnyolc fõt befogadó otthonunk négy ágyas szobákat biztosít, elõtérrel, beépített szekrényekkel és a két szobára jutó zuhanyozó, mosdó, WC blokkal.

Társalgót, tanuló szobát, ebédlõt, orvosi és betegszobát is kialakítottunk.

A rendeletben meghatározott idoben biztosítjuk az orvosi és szakorvosi ellátást.
Négyszeri étkezést nyújtunk: reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora. Az ebédet és hetente háromszor vacsorát készen vásároljuk, a többit helyben készítjük. Ipari gáztûzhely villanysütõvel, gázzsámoly, melegen tartó pult és mikrohullámú sütõ áll rendelkezésünkre ehhez. Igény szerint tudunk biztosítani diétát: kímélõ, diabetikus, epe, liszt érzékeny, vegetáriánus. A vállalkozó ezen felül vállalja az egyedi, speciális ételek elkészítését is.

A szükséges textíliát férõhelyenként öt váltásban beszereztük a mûködéshez.

Az ápolóotthonba jelentkezõkkel hónapok óta tartjuk a kapcsolatot. Az elõgondozás során ismert jelentkezõink képességeinek, mozgásállapotának felmérése megtörténik. Napközi otthonunkból többen igénybe veszik az egész napos ellátást. Kialakítottuk a korosztályoknak megfelelõ csoportokat.

Az épület hat egység kialakítását teszi lehetõvé, így elkülönítetten tudunk gondoskodni korcsoportonként és sérülés specifikusan, biztosítani tudunk a házaspárok, élettársak elhelyezésére külön lakószobát.
A célcsoportok tekintetében a középsúlyos és súlyos fokban sérült értelmû felnõtt korúak ellátása mellé vállaljuk fel a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatását.
A klienskörre vonatkoztatva minden olyan élethelyzetükkel, életminõségükkel kapcsolatos igényt kielégítünk, mely intézményesített formában megvalósítható.
Szolgáltatásaink bovülését az eddig kialakított nyitott, otthonos, önálló életvitelt serkentõ szellemiséggel szeretnénk folytatni. Így lehetõségünk van egy komplettebb feladatellátásra a napközbeni tartózkodási lehetoségtõl a tartós gondozás biztosításáig. Átjárható, az igény szerinti ellátást egy intézményen belül meg tudjuk oldani.
A felvételrol az igazgató dönt, és köt ellátási szerzodést a gondozottal vagy gondnokával.

A szakmai feladatok munkakörelemzéssel kerültek kialakításra.
A gyógypedagógus értelmi képességek felmérését végzi eloször. A gondozott egészségügyi állapotának feltérképezése következik ezután, majd ezeknek eredményeként készül a személyre szabott gondozási terv.
A fejleszto, szinten tartó munkát végzo gyógypedagógust segíti a szabadidõ szervezõ pedagógus, a rehabilitációs munkavezeto és a mentálhigiénés szakember. A diplomás ápoló szervezi az egészségügyi teendõket, a gondozási feladatok tisztázását, ellenorzését. A gondozók három muszakban segítik ezt a munkát. A munkaköri leírások egyénre szabott feladatokat is meghatároznak.
A szociális munkás csoportos foglalkozásokat szervez aktuális problémamegoldások segítésére a gondozottak körében, szupervíziós tevékenységet a gondozók nevelési munkája nehézségeinek oldására.
A szinten tartó fejlesztés mellé mozgásterápiát, rehabilitációs munkalehetoséget tudunk nyújtani. Az ápolási, gondozási feladatokat a gondozottak önállóságának maximális figyelembe vételével végezzük. Az önálló életre nevelés minden napirendjükben elsodleges szempont.

Történet

Történetünk

 

Az orvostudomány fejlődésével, a környezeti ártalmak elterjedésével az élveszületések növekvő hányadában értelmileg ill. halmozottan sérült gyermekek születnek. Az életkilátásaik a korszerű ellátás mellett jelentősen javulnak. Ez azt eredményezi, hogy a társadalomnak fel kell készülnie e sérült gyermekek speciális nevelésére, rehabilitálására, elhelyezésére, amikor a család nem képes e megterhelő feladatot ellátni. A szociális, oktató, nevelő feladat az intézmény sajátos felvállalása, így komplex módon ötvözi a szakterületek tevékenységi köreit a képességfejlesztést a munkaterápiás foglalkoztatással, olyan feladatokat old meg, melyek csak a szociális szférában mutatkozhatnak meg. Az elöregedő város, a koraszülések magas aránya miatt fontos feladat a felnőtt korú és képzési kötelezett fogyatékosok elhelyezésének megoldása. Legalább ilyen fontos az átmeneti elhelyezés megszervezése is, mivel a szülő betegsége, kórházi ápolása miatt felügyelet nélkül maradó fogyatékos ellátását magánúton ( nővér alkalmazása ) megoldani nem tudják az anyagilag megterhelt családok. A családgondozói illetve házigondozói feladatokba az egész napos felügyelet nem fér bele. Az Otthonban a fogyatékkal élők életminőségének javítását, rehabilitációját végezzük. A családban nevelkedő értelmi, érzékszervi és mozgásukban sérült gyermekek és felnőttek napközbeni tartózkodását és szükség szerinti átmeneti elhelyezését és tartós elhelyezését oldjuk meg. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával együtt, komplex ellátási formában a napközi otthon, az átmeneti és ápolóotthon gondozottai munkaterápia keretében dolgoznak.

Városunkban a speciális nevelés intézményes rendszere már nemcsak a tanköteles életkorra épült ki. A korai fejlesztés az V. számú speciális bölcsődében kezdődik, az oktató munka a Móra Ferenc Általános Iskolában, illetve a speciális szakiskolában folytatódik. Segítő intézmény a Mentálhigiénés Gondozó és a Beszédjavító Intézet. A tankötelességüket már teljesített illetve utazó gyógypedagógus segítségével teljesítő három éven felüli fogyatékosok nappali ellátása és a felnőtt fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása a Jószolgálati Otthon Közalapítvány feladata.

A Jószolgálati Otthon fejlődése

Az első fejlődési ciklus 1990 - 1997-ig tartott. A napközi otthont 1990.09.03-án adta át a Dunaújvárosi Tanács 20 férőhellyel. A napközi kialakítása egy volt óvoda épületének átalakításával történt. Az intézmény –akkor még Értelmi Fogyatoksok Napközi Otthona elnevezéssel- az Egyesített Szociális Intézmény kereteink belül, nem önálló költségvetési intézményként működött. 1992-ben egy tornaszoba hozzáépítésével 30 férőhelyesre bővült. 1993. január 1-től önálló költségvetési intézménnyé alapította Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Jószolgálati Otthon néven. Ettől az időponttól a munkaterápiás foglalkoztatás és ennek bevételei növekedtek. A növekedés velejárója volt, hogy erőteljes igény merült fel a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási problémáinak megoldására. Külső foglalkoztató segítségével, koordinátori szerep felvállalásával 30 megváltozott munkaképességű embert juttattunk munkához. 1994-ben pályázaton nyert forrásból egy korszerű foglalkoztató szobával, felette konditeremmel és kiscsoportos foglalkoztatásra alkalmas helyiséggel 40 férőhelyesre bővült az intézmény. Az idő során sok ellátottunk magára maradt, állandó segítésüket vagy rokon, vagy házigondozó végezte. Ez csak ideiglenes megoldás lehet, égető szükség merült fel egy bentlakásos intézmény létrehozására. Ebben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata egy megüresedett óvodaépület átadásával és a pályázati források pótlásával segített.

második fejlődési ciklusban egy megszűnt óvodai épületben megkezdődött – 1997 júliusától – a megváltozott munkaképességű emberek munkahelyteremtése, és 1999 októberében a gondozóház átadása ill. használatba vétele is megvalósult részben pályázati forrásokból. Itt sikerült megoldani a szociális foglalkoztatást, az átmeneti elhelyezést és az egész napos, tartós gondozást. A bővítés egy komplexebb feladat ellátásra ad lehetőséget, a napközbeni ellátástól a tartós gondozás biztosításáig.

harmadik ciklus az 1999.10 – 2003.04. közötti időszak alatt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az oktatási intézmények után átvilágíttatta a szociális ellátórendszer intézményeit. Az átvilágító cég megállapítása szerint a Jószolgálati Otthon kinőtte a költségvetési intézményi formát, átalakítását javasolta. 2001-től az átalakítás előkészítése folyt tanulmányok, elemzések készítésével. 2002. április 18-án Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata elfogadta a Jószolgálati Otthon Közalapítvány alapító okiratát és a majd megkötendő ellátási szerződés szövegét. A dolgozókkal történt egyeztetés után előkészítettük a működési engedély kérelmet. A közalapítvány jogerős bírósági bejegyzése 2002.12.12-én megtörtént, a működési engedély kérelmet beadtuk. Az összes feltétel teljesülésével 2003.04.01-én megszűnt a Jószolgálati Otthon költségvetési intézmény és feladatait az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Jószolgálati Otthon Közalapítvány vette át 2003.04.02-től.

negyedik ciklus 2008 őszéig, a válság kezdetéig tartott. 2004. január 1-én elindult a támogató szolgálat. 2007-től elkezdődött a szociális ellátások szakmai és finanszírozási átalakítása: megváltoztak a jogszabályok. Bevezetésre került egyes ellátásoknál a szociális rászorultság vizsgálata, átalakításra került az ellátottak által fizetendő térítési díj rendszere, állami feladattá vált és pályázat útján elnyert támogatással működik a támogató szolgálat. A nappali ellátás férőhelyeit 45 főre bővítettük a megnövekedett igények kielégítésére. Két nagy Európai Uniós finanszírozású pályázaton nyertünk forrást a nappali és bentlakásos intézmények korszerűsítésére.

A válság minket sem került el. A szociális foglalkoztatást fel kellett függesztenünk a legnagyobb munkát adó cég csődje miatt. A családok helyzete romlott, fokozott figyelmet kell fordítanunk segítésükre. A beruházások megkezdődtek, és bízunk a jövőben. Terveink között szerepel az ellátórendszerünkből még hiányzó lakóotthon létrehozása. Elvi közgyűlési határozat már született egy épület átadásáról e célra, a megvalósítás most kicsit késik, de nem adjuk fel. Továbbra is célunk a magas színvonalú ellátások biztosítása családias környezetben, családbarát munkahely biztosítása dolgozóinknak.

Napközi

Jószolgálati Otthon Közalapítvány Napközi Otthona

Intézményünk filozófiája

A sérült ember ugyanolyan, mindenben szubjektív és személyes értelmet és jelentést kereső, észlelő, gondolkodó és cselekvő ember, mint más, és nem egy automata vagy reflexszerű lény, melyet információkkal kell megtömni, hanem akinek abban kell segíteni, hogy a rázúduló benyomások számára információkká váljanak, és azokra adekvát módon tudjon cselekedni.

Dunaújváros közigazgatási területén élő, képzési kötelezettségének eleget tett, családban nevelkedő értelmi, érzékszervi és mozgásukban sérült személyek, akik önellátásra részben, vagy teljesen képesek.
Más települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás esetén lehetőség van Dunaújváros közigazgatási területén kívül élő fogyatékos személy intézményi elhelyezésére is szabad férőhely esetén.
Otthonunk a családban nevelkedő értelmi, érzékszervi és mozgásukban sérült emberek számára a lehetőségek tárháza, a mindennapi gyakorlati tapasztalatok mellé olyan elméleti tudást szerezhetnek a folyamatos szinten tartó oktatással és neveléssel, amelyet otthon a család nem tud biztosítani. Célunk, hogy a fogyatékos állapot rosszabbodását megelőzzük, illetőleg annak következményeit enyhítsük.

Elérhetőségünk

Cím: H-2400 Dunaújváros
Liget köz 6.
Tel: +36 25 510 250 központ
+36 25 510 253 gondozók
+36 25 510 254 gyógypedagógusok, munkavezető
Fax: +36 25 510 251
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.A feladat ellátás szakmai tartalma

Intézményünk 45 fő részére biztosítja a napközbeni elhelyezést, személyes gondozást, alapvető szükségletek kielégítését, speciális, preventív, és korrektív egyéni fejlesztést.
A gyógyítva nevelés lényege, hogy a sérült ember megmaradt képességeit olyan módon fejlesszük, hogy kompenzálja a részkieséseket. A gyógypedagógiai fejlesztés vezérelvei: az általános emberi jogok megvalósítása, az egyénre összpontosítás a pedagógiai gyakorlatban, az életkörülmények normalizálása és az integráció a közösségbe.
Ellátottjaink az egész napi gondozás mellett hasznosan tölthetik szabadidejüket. Védett környezetben dolgozhatnak, kirándulnak táboroznak, szórakozni járnak. Intézményünkben heti rendszerességgel rajzterápiás foglalkozást tartunk képzőművész vezetésével. Az itt készült alkotásokkal rendszeresen megjelenünk hazai és nemzetközi seregszemléken.
A hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika (HRG) révén ellátottjaink részére a helyi uszodában egyéni, illetve csoportos mozgásfejlesztést biztosítunk szakképzett terapeuta irányításával. Ezzel a módszerrel, nem csak mozgásuk, hanem értelmi és érzelmi funkciók is erősödnek, stabilabbá válnak.
Intézményünkben szociális munkás, és mentálhigiénés szakember, egészségügyi és szociális gondozó dolgozik.
Rendszeres az egyéni esetmegbeszélés, csoportfoglalkozás, felvilágosító és problémamegoldó foglalkozás. Házirendünkben szabályozott, hogy társadalmi kapcsolatokat, a hitéletet, hogyan, milyen időintervallumban gyakorolhatják ellátottjaink.
Intézményünkben lehetőséget biztosítunk munkaterápiás foglalkozásokon való részvételre is.
Rehabilitációs munkavezető irányításával egyszerűbb munkafolyamatokat végeznek ellátottjaink. Tevékenységükért munkaterápiás jutalomban részesülnek. Ellátottjaink részére napi háromszori étkezést biztosítunk. Igény szerint lehetőségünk van választani kímélő, diabetikus, epe, lisztérzékeny diétát, és vegetáriánus, illetve más diétás étkezést is.
Napi gyógyszerezésen kívül különböző egészségügyi feladatokat is ellátunk. Ügyeik elintézésében is segítséget nyújtunk.

Szolgáltatási időszak:

Munkanapokon : jelenleg 6-16 h. között, de szükség szerint.

Az ellátások igénybevételének módja:

Az ellátás önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője indítványára történik a jogszabályban előírt formában.
A szociális rászorultságot, fogyatékosság szerinti állapotot és körülményt vizsgálunk az előgondozás során. Az előgondozási feladatokat minden esetben az igazgató a szociális munkás és a gyógypedagógus közös munkával oldja meg. A megállapodás, szerződéskötés próbaidővel kötődik.
A szociális ellátás iránti kérelemről minden esetben az intézmény igazgatója dönt. A kérelemhez csatolni kell a fogyatékosságot igazoló dokumentumokat, orvosi szakvéleményeket és a térítési díj megállapításához szükséges iratokat.

Térítési díj

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni.
Az intézményi térítési díjának mértékét a közalapítvány kuratóriuma, a fenntartó állapítja meg a jogszabályoknak megfelelően. Az intézményi térítési díj az egy ellátottra jutó önköltség és normatív támogatás különbsége.
A térítési díjat a törvényben meghatározottak szerint az ellátást igénybevevő, a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy köteles megfizetni.
Ha az ellátott jövedelme alapján nem tudja megfizetni az intézményi térítési díjat, részére személyi térítési díjat állapítunk meg. A havi személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 30%-át étkezés igénybevételével, 15%-át csak tartózkodás esetén. A kiskorú ellátottak térítési díjának megállapítása a gyámügyi törvény szerint történik. Jelenleg minden ellátott személyi térítési díjat fizet. Ellátásainkról, szabályainkról részletesen a Házirendben és a közalapítvány Integrált szakmai programjában olvashatnak.