joszoli otthon logo small

 

 

joszoli otthon logo32

Jószolgálati Otthon Közalapítvány Napközi, Ápoló és Átmeneti Otthona, Támogató Szolgálata

Adószám: 18494125-2-07

Bankszámlaszám: 11736037-20572868


Napközi Otthon és Támogató szolgálat, központi ügyintézés:
Dunaújváros, Liget köz 6.
Tel: +36 25 510 250
Fax: +36 25 510 251
Email:
joszolgalati.
otthonkozalapitvany@chello.hu


Ápoló és Átmeneti Otthon:
Dunaújváros, Bercsényi u. 5/a.
Tel: +36 25 510 260
Fax: +36 25 436 550
Email:
joszolgalati.
otthonkozalapitvany@upcmail.hu

Átmeneti

Jószolgálati Otthon Közalapítvány Gondozó- és Átmeneti Otthona

Intézményünk filozófiája

„Ne lázadjunk a fogyatékosságaink ellen. Az önsajnálkozás semmire sem vezet. Rendelkezünk azzal a kalandos merészséggel, hogy önmagunkat a lehetőségek halmazaként fogadjuk el, és hogy hozzálássunk az élet legizgalmasabb játékához: a legtöbbet kihozni magunkból, mindabból ami bennünk a legjobb.” H. E. Fosdick

Elérhetőségünk

Cím: H-2400 Dunaújváros
Bercsényi u. 5/a.
Tel: +36 25 510 260 központ
Fax: +36 25 436 550
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az ápoló és átmeneti otthon célja, feladata

 

Intézményünk az önellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékos személyeknek biztosít ápolást, gondozást tartós illetve átmeneti elhelyezést Tekintettel arra, hogy az ápoló és átmeneti otthon egy épületben, szerves egészben működik, a szakmai feladatok és az ellátások tekintetében egységesen kezeljük. A tárgyi és személyi feltételeket ellátásonként külön biztosítjuk, de az átmeneti otthon ellátottjai is igénybe vehetik az ápolóotthon szolgáltatásait (szakorvosi ellátás, dietetikus, stb).
Célunk, hogy jól felszerelt, otthonos környezetben személyre szabott ápolással, gondozással segítséget nyújtsunk gondozottaink egészségi és mentális állapotának megőrzésére, szinten tartására fejlesztésére, támogassuk önálló életvitelükben.

Ellátottak köre

 

Dunaújváros ellátási területén elő felnőtt értelmi és halmozottan fogyatékos személyek.

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

A szakmai feladatok munkakörelemzéssel kerültek kialakításra. A gyógypedagógus az értelmi képességek felmérését végzi először. A gondozott egészségügyi állapotának feltérképezése következik ez után, majd ezeknek eredményeként készül a személyre szabott gondozási terv, ápolási terv, egyéni fejlesztési terv és az egyéni rehabilitációs program. A fejlesztő, szinten tartó munkát végző gyógypedagógust segíti a szabadidő szervező pedagógus, a rehabilitációs munkavezető és a mentálhigiénés szakember. A szociális munkás egyéni és csoportos foglalkozásokat szervez az aktuális probléma megoldások segítésére a gondozottak körében. Fokozott figyelmet fordít a hozzátartozókkal való kapcsolattartásra. A szinten tartó fejlesztés mellé mozgásterápiát, rehabilitációs munkalehetőséget biztosítunk. Az ápolási gondozási feladatokat a gondozottak önállóságának maximális figyelembe vételével végezzük. Az önálló életre nevelés minden napirendjükben elsődleges szempont.
Az ellátottak élelmezését az intézményre megállapított napi élelmezési nyersanyagnorma alapján biztosítjuk. Négyszeri étkezést nyújtunk: reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora. Igény szerint lehetőség van a diabetikus, kalória szegény és vegetáriánus élelmezésre is.
Intézményünk belgyógyász és neurológus orvosa heti rendszerességgel. A mindenkori jogszabályi előírás tartamában biztosítja az állandó orvosi ellenőrzést, ellátást. A gondozók három műszakban végzik az ápoló-gondozó munkát. Az étkezés keretében naponta meleg ebédet, hetente háromszor meleg vacsorát, naponta helyben készített reggelit uzsonnát és heti négy alkalommal vacsorát biztosítunk. A szükséges és igényelt diétát biztosítjuk.

Az ellátás igénybevételének módját

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik a jogszabályban előírt formában. Az igények beérkezésének sorrendjében az Igazgató dönt az elhelyezésről, a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény mérlegeléséről, a kuratórium elnöke köti meg az ellátási szerződést. Az ellátások időtartama: tartós elhelyezés határozatlan vagy határozott időre, átmeneti otthon határozott, de maximum egy év, melyet az igazgató saját hatáskörében egy évvel meghosszabbíthat.

 

Térítési díj

 

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjak megállapítása a jogszabályokban előírtak szerint történik.
Az intézményi térítési díjat a kuratórium állapítja meg. Mértéke az egy ellátottra jutó önköltség és normatív támogatás különbsége. Amennyiben az ellátott jövedelme alapján nem képes megfizetni az intézményi térítési díjat, részére személyi térítési díj kerül megállapításra. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 80%-át tartós, 60%-át átmeneti ellátás esetében. A személyi térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy az ellátott részére a jogszabályban előírt költőpénz megmaradjon.
A térítési díjat a törvényben meghatározottak szerint az ellátást igénybevevő, a törvényes képviselő, a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy köteles megfizetni.

A gondozottak költőpénzének minimum összege a mindenkori nyugdíjminimum 20%-a. Amennyiben a gondozott nem rendelkezik ekkora összeggel, a közalapítvány biztosítja számára.

A térítési díjakról, költőpénzről a Letéti számla kezelő gondoskodik a jogszabályban előírt tartalommal.

Ellátásainkról, szabályainkról részletesen a Házirendben és a közalapítvány Integrált szakmai programjában olvashatnak.