Legfőbb cél a támogatott életvitel megvalósulása az ENSZ Egyezmény (CRPD) 19 cikke alapján: a lehető legönállóbb életvitel és a közösség általi befogadás együttes megvalósulása.

A szolgáltatás sokszínűsége új attitűdöket, együttműködéseket kíván az abban közreműködő szakemberektől, igénybe vevőktől és hozzátartozóiktól egyaránt. Közel egy éves tervezési időszakot követően 2022. augusztus 1-től tovább bővült a Jószolgálati Otthon Közalapítvány által nyújtott szolgáltatások köre, 4 fő igénybe vevővel elindult a támogatott lakhatás.
Ezen szolgáltatás a fogyatékos személyek ellátásának legmodernebb formáját képviseli.

Az integrált szervezeti formába beillesztett támogatott lakhatási cím számos előnnyel jár a Közalapítvány és az igénybe vevők szempontjából is. A Közalapítvány meghatározó helyet foglal el ellátási területén a fogyatékos személyek célcsoportját illetően.
A mindennapi életvitelt megkönnyítő és hátrányokat ellensúlyozó szolgáltatásai, mind a saját otthonukban, mind Ápoló Otthonban élő igénybe vevők számára elérhetők. Az integráció biztosítja, hogy a szervezeten belül az egymásra épülő szolgáltatásokat a szükségleteknek megfelelően igénybe tudják venni az adott rászorultságuk, állapotuk függvényében.
Számolunk az állapotuk változásával, a rendszerben való gondolkodás lehetővé teszi a rugalmasabb és gyorsabb ellátási igény kielégítését és a szolgáltatási elemeink differenciált igénybe vételét. Az alapítás óta eltelt idő során, nagy tapasztaltra tettünk szert a célcsoport szociális alapellátásainak és szakellátásának gyakorlati működtetésében.
Teljes körű belső szolgáltatásaink és az egyéni szükségletek minden területére kiterjedő külső szolgáltatói együttműködéseink zavartalanul működnek, készen állva a támogatott lakhatás zökkenőmentes befogadására.

A külső szolgáltatók tekintetében a támogatott lakhatás igénybe vevői számára olyan minőségi értékeket is képviselő szolgáltatási gyűrű alakítható ki, amely kielégíti a szükségleteiket a napi étkezés, egészségügyi ellátás és szakellátás, készségfejlesztés, kulturális- és szabadidős tevékenységek, stb. területén egyaránt.

Támogatott lakhatás célja és feladata:

  • Az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózat létrehozása és működtetése.
  • Személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtása.
  • A csoportos és képviseleti megoldások mellőzése.
  • A döntés szabadságának elősegítése, az egyéni elvárásokhoz és igényekhez igazodó lakhatási és támogatási formák megvalósítása.
  • Az egyén meglévő képességeire építve a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztása, ezáltal az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítása.